RONALD JACK X958C

4.700.000

– Tích hợp Pin lưu điện trong 8 giờ – Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp. – Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 3000 Thẻ cảm ứng + Password – Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay & password – Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ – Dữ liệu trong máy không bị mất khi xảy ra cúp điện.

Danh mục: