Bộ kiểm soát vào ra 2 cửa Hikvision DS-K2802

Bộ kiểm soát vào ra 2 cửa.
– Lưu trữ 10,000 thẻ và 50,000 sự kiện kiểm soát vào ra.
– Giao tiếp: TCP/IP
– Hỗ trợ 4 đầu đọc thẻ Wiegand